Ondernemend Woerden Ondernemend woerden
Ondernemend woerden icon

Ondernemend Woerden

Een samenwerking van ondernemersverenigingen gevestigd in de gemeente Woerden met als doelstelling het behartigen van de belangen van ondernemers.
Een samenwerking die het ondernemersklimaat versterkt!

Doel van Ondernemend Woerden

Het bevorderen van de economische activiteit en het verbeteren en versterken van het ondernemersklimaat in de gemeente Woerden.
Ondernemend Woerden doet dit door effectief onderling overleg en uitwisseling van ervaringen en kennis met alle relevante betrokken partijen. Hierbij faciliteert en ondersteunt Ondernemend Woerden de aangesloten ondernemersverenigingen en fungeert Ondernemend Woerden als aanspreekpunt in het overleg met de gemeente Woerden.

Ondernemend Woerden ruimtelijke ordening

Commissies

Ondernemend Woerden werkt samen met de gemeente op onderwerpen die voor de lokale economie van belang zijn.

We doen dit in diverse commissies waarin vanuit de deelnemende ondernemersverenigingen bestuurders en/of leden vertegenwoordigd zijn met affiniteit met het onderwerp.

Ruimtelijke Ordening >
Infrastructuur >
Vitale Arbeidsmarkt >
Duurzaamheid >
Ondernemersvisie 2030 / Omgevingsvisie >

Contact met gemeente Woerden

Binnen Ondernemend Woerden werken lokale ondernemersverenigingen samen met ambtenaren en wethouders van de Gemeente Woerden aan het economisch actieplan voor Woerden.

Het doel is het verbeteren en versterken van het lokale ondernemersklimaat. Op dit moment doen we dat binnen de commissies Vitale Arbeidsmarkt, Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid en Omgevingsvisie.

Gemeente Woerden - Ondernemend woerden