Ondernemend woerden Contact gemeente

Contact met Gemeente Woerden

Binnen Ondernemend Woerden werken lokale ondernemersverenigingen samen met ambtenaren en wethouders van de Gemeente Woerden aan het economisch actieplan voor Woerden. Het doel is het verbeteren en versterken van het lokale ondernemersklimaat. Op dit moment doen we dat binnen de commissies Vitale Arbeidsmarkt, Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid en Omgevingsvisie.

Ondernemers en gemeente Woerden hechten veel waarde aan deze samenwerking en kunnen niet zonder elkaar. Dat zien we bijvoorbeeld bij de schuifruimte. De ondernemers hebben goed onderbouwd waarom er extra bedrijfsruimte nodig is, vervolgens is het op de politieke agenda gekomen en is de gemeente ermee aan de slag gegaan. Dat er nu twee locaties zijn gevonden waarmee de groei van lokale bedrijven gefaciliteerd en daarmee behouden blijven voor Woerden, is echt een vrucht van die samenwerking. Het helpt daarbij beslist dat de ondernemers zich verenigd hebben in dit platform, zodat er één aanspreekpunt is en overheid en ondernemers elkaar goed weten te vinden! Ook staat Ondernemend Woerden in nauw contact met de leden van de Woerdense gemeenteraad en is er minimaal één keer per jaar een gezamenlijk overleg.