deelnemenede verenigingen ondernemend woerden

Commissies

Ondernemend Woerden werkt samen met de gemeente op onderwerpen die voor de lokale economie van belang zijn. We doen dit in diverse commissies waarin vanuit de deelnemende ondernemersverenigingen bestuurders en/of leden vertegenwoordigd zijn met affiniteit met het onderwerp. Momenteel zijn dit de volgende commissies;

Commissie Ruimtelijke Ordening

Doelstelling:
De commissie ruimtelijke ordening stelt zich ten doel om namens de deelnemende ondernemersverenigingen haar belangen te behartigen naar de lokale overheid, waarbij de onderwerpen ‘betaalbare woningen voor onze medewerkers’ en ‘nieuwe en vitale bestaande bedrijventerreinen’ belangrijke thema’s zullen zijn. Hierbij is vooral aandacht voor de middellange en lange termijn. Hieronder vallen de projecten :

  • Herontwikkeling Middelland & De poort van Woerden
  • Nieuwe bedrijventerreinen tot 2030
  • Nieuwe bedrijventerreinen na 2030
  • Herstructurering bedrijventerreinen

Naast deze al bekende projecten zal de commissie actief deelnemen bij nieuwe projecten die de komende jaren worden opgestart en voldoen aan de beschreven aandachtsgebieden. Deelname kan worden gezien in de vorm van het invullen van enquêtes; afgeven van interviews; indienen van een zienswijze of deelname van werkgroepen of klankbordgroepen.

Deelnemers commissie Ruimtelijke Ordening:
André van der Heijden – OKW
Marien Groenendijk – OKW
Sjon van der Veen – BIZ vereniging Stadshart Woerden
Nils Stoof – Ondernemend Kamerik
Peter Brak – Ondernemend Zegveld
Marcel Lelieveld – Ondernemend Harmelen
Ingrid Baggen – Gemeente Woerden
Benjamin Gerritsen – Gemeente Woerden

Deze commissie staat in rechtsreeks contact met wethouders Arjan Noorthoek  – Gemeente Woerden

André van der Heijden - Ondernemend woerden
Voorzitter commissie
Ruimtelijke Ordening
André van der Heijden
OKW

Commissie Infrastructuur

Doelstelling:
De commissie infrastructuur stelt zich ten doel om namens de deelnemende ondernemersverenigingen haar belangen te behartigen naar de lokale overheid, waarbij de “Verkeersvisie 2030” als leidraad dient. Hierbij wordt vooral aandacht besteedt aan lange termijn onderwerpen. Beknopt betekent dat het overleg moet gaan over onderwerpen die te maken hebben met huidige en toekomstige bewegingen van: hulpdiensten, voetgangers, fietsers, landbouwverkeer, openbaar vervoer, auto- en vrachtwagenverkeer in en om de gemeente Woerden. Parkeerbeleid, geluid en luchtkwaliteit zijn zaken die hier ook mee verbonden zijn

Deelnemers commissie Infrastructuur:
Cees van Ramselaar – OKW
Sjon van der Veen – BIZ vereniging Stadshart Woerden
Nils Stoof – Ondernemend Kamerik
Inger van Mourik – Ondernemend Zegveld / de Meije
Johan Zuiderveen – Gemeente Woerden
Mark van Baren – Gemeente Woerden 

Deze commissie staat in rechtsreeks contact met wethouder Ad de Regt – Gemeente Woerden

Cees van Ramselaar - Ondernemend woerden
Voorzitter commissie Infrastructuur
Cees van Ramselaar
OKW

Commissie Vitale Arbeidsmarkt

Doelstelling:
Deze commissie houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op de vitaliteit van de arbeidsmarkt in de gemeente Woerden en de directe regio. Momenteel zijn dit;

  • Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
  • Kraptesectoren
  • Invulling regionale vacatures
  • Bespreking en signalering landelijke trends

De commissie levert input voor het Economisch Actie Plan van de gemeente Woerden (jaarplan en nieuw beleidsplan) en geeft een vertaling van de diverse onderwerpen voor de deelnemende verenigingen.

Deelnemers commissie Vitale Arbeidsmarkt:
Amé Derks – OKW
Rina Mulder – ZOOOM ZZP Collectief Woerden
Els van Veen – ZOOOM ZZP Collectief Woerden
Marleen van Leeuwen – Ondernemend Harmelen 
Mees Westrate Ondernemend – Zegveld / de Meije
Marlous Birkhoff – TechnoHUB / WTT
Peter Ewalts – Gemeente Woerden

Deze commissie staat in rechtstreeks contact met wethouder Jacques Rozendaal  – Gemeente Woerden

Amé Derks - Ondernemend woerden
Voorzitter commissie
Vitale Arbeidsmarkt
Amé Derks
OKW

Commissie Duurzaamheid

Doelstelling:
De commissie duurzaamheid stelt zich ten doel om namens de deelnemende ondernemersverenigingen haar belangen te behartigen naar de lokale overheid, waarbij de onderwerpen ‘Grootschalige duurzame energieopwekking’ en ‘de energietransitie 2030’ belangrijke thema’s zullen zijn. Hierbij is vooral aandacht voor de middellange en lange termijn. Hieronder vallen de projecten :
Grootschalige duurzame energieopwekking gemeente Woerden
Warmtevisie
Circulair & klimaat neutraal ondernemen
EAP (vanuit de gemeente) uitvoering Economisch Actieplan 2019 – 2022 als daar aanleiding toe is
RES (vanuit de provincie) (De oplevering van de RES Regionale Energie Strategie is verplaatst naar 1 juli 2021.)

Naast deze al bekende projecten zal de commissie actief deelnemen bij nieuwe projecten die de komende jaren worden opgestart en voldoen aan de beschreven aandachtsgebieden.

Deelname kan worden gezien in de vorm van het invullen van enquêtes; afgeven van interviews; indienen van een zienswijze of deelname van werkgroepen of klankbordgroepen.

Deelnemers commissie Duurzaamheid:
Wim Stouthart – OKW
Marien Groenendijk – OKW
Chris Verheul – Ondernemend Zegveld / de Meije
Marcel Lelieveld – Ondernemend Harmelen
Martijn Zwiers – Ondernemend Kamerik
Vincent de Groot – BIZ vereniging Stadshart Woerden
Frank Suers – ZOOOM ZZP Collectief Woerden
Krispijn Beek – Gemeente Woerden
Evert-Ben Hassink – Gemeente Woerden

Deze commissie staat in rechtsreeks contact met wethouder Jelmer Vierstra – Gemeente Woerden

Wim Stouthart - Ondernemend woerden
Voorzitter commissie Duurzaamheid
Wim Stouthart
OKW

Commissie Ondernemersvisie 2030 - Omgevingsvisie

Doelstelling:
Deze commissie levert namens Ondernemend Woerden input voor de omgevingsvisie van de gemeente Woerden. De omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie van de gemeente voor de hele fysieke leefomgeving en haar grondgebied. De omgevingsvisie is een verplicht instrument voor het Rijk, de provincie en de gemeente. Het Rijk maakt een nationale omgevingsvisie, de provincie een provinciale omgevingsvisie en de gemeente een gemeentelijke omgevingsvisie.

Daarnaast heeft Ondernemend Woerden een eigen Ondernemersvisie 2030 ontwikkeld. In deze commissie wordt deze visie steeds ge-update en zorgen wij ervoor dat onze aandachtspunten voldoende onder de aandacht komen.

Deelnemers commissie Ondernemersvisie 2030 – Omgevingsvisie:
André van der Heijden – OKW
Marien Groenendijk – OKW
Cees van Ramselaar – OKW
Rina Mulder – ZOOOM ZZP Collectief Woerden
Jolanda van der Spiegel – ZOOOM ZZP Collectief Woerden
Arjan Ton – Ondernemend Zegveld / de Meije
Bart den Hollander – Ondernemend Kamerik
Marcel Lelieveld – Ondernemend Harmelen
Ingrid Baggen – Gemeente Woerden
Erin Tselekis – Gemeente Woerden
Annelies Beugelink – Gemeente Woerden

Deze commissie staat in rechtstreeks contact met wethouder Jacques Rozendaal – Gemeente Woerden

ondernemend woerden pdf

Ondernemersvisie 2030

Download hier Ondernemersvisie 2030.pdf

Update Ondernemersvisie 2030

Ondernemersvisie 2030

Download hier Update Ondernemersvisie Woerden 2030 juli 2021.pdf

Marien Groenendijk - Ondernemend woerden
Voorzitter commissie Ondernemersvisie 2030 – Omgevingsvisie
Marien Groenendijk
OKW
ondernemend woerden pdf

Ondernemersvisie 2030

Download hier Ondernemersvisie 2030.pdf

Update Ondernemersvisie 2030

Ondernemersvisie 2030

Download hier Update Ondernemersvisie Woerden 2030 juli 2021.pdf